Podporujeme

Wine For Help

wineforhelp.cz

Nadační fond Wine For Help se věnuje podpoře sourozenců vážně nemocných dětí, na které se často zapomíná.

Zaměřuje se na rodiny s dětmi, které zasáhlo smrtelné metabolické onemocnění. V mnoha z nich mohou mít sourozenci nemocných dětí sklony k vážným psychickým poruchám.

Podpora naBOSo: Dlouhodobá finanční podpora


ADRA

adra.cz

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Má zastoupení ve 130 zemích světa. Její činnost tvoří jak pomoc při mimořádných událostech, tak realizace dlouhodobých rozvojových projektů.

Posláním organizace je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopní převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. Svou pomoc poskytuje všem, kteří ji potřebují, bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení.

Podpora naBOSo: Účast na charitativním ADRA běhu a finanční podpora


Olivova dětská léčebna

Říčany u Prahy

olivovna.cz

Olivova dětská léčebna poskytuje léčebně rehabilitační a následnou péči dětem od jednoho roku do osmnácti let. Specializuje se na léčbu a prevenci onemocnění dýchacího a pohybového ústrojí, nadváhy a obezity. Olivovna patří mezi nejstarší zdravotní zařízení tohoto typu nejenom v českých zemích, ale i v Evropě.

Tým tvoří odborní lékaři, kvalifikované zdravotní sestry a vychovatelé, tým fyzioterapeutů, psycholožka a nutriční terapeutka.

Podpora naBOSo: Darovalí jsme senzomotorické pomůcky NABOSO, které klienti léčebny využívají v rámci pohybové terapie


FYZIO Aktiv

Praha 3 – Vinohrady

fyzioaktiv.cz

FYZIO Aktiv je centrum aktivní rehabilitace pro děti i dospělé. Za uplynulých deset let vybudovali koncept rehabilitace, která je efektivní a přináší trvalé výsledky. Tým zkušených fyzioterapeutů poskytuje fyzioterapii, ergoterapii, taneční terapii, skupinová cvičení, tematické workshopy a aktivity pro firmy zaměřené na prevenci zdraví.

Podpora naBOSo: Darovali jsme senzomotorické pomůcky NABOSO pro terapii


ERGO Aktiv

Praha 3

https://www.ergoaktiv.cz/

ERGO Aktiv na Facebooku

V centru neurorehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s. poskytuje tým odborníků podporu převážně mladším a aktivním lidem po prodělané mozkové mrtvici, úrazu hlavy či jiném získaném poškození mozku (nádorová a infekční onemocnění). Pomocí moderních rehabilitačních přístupů jim pomáhají při návratu do aktivního života, zvýšení soběstačnosti, návratu do zaměstnání a při řešení celkové nepříznivé sociální a životní situace.

Podpora naBOSo: Darovali jsme senzomotorické pomůcky NABOSO, které klienti centra využívají v rámci pohybové terapie